Oferta

W OSK START szkolimy na kat. B:

 • Wiek minimalny 17 lat i 9 miesięcy
 • Kurs podstawowy kat.B to: (30 godzin wykładów oraz 30 godzin jazdy)
 • Godzinowe jazdy doszkalające
 • Możliwość nauki i zdawania egzaminu państwowego w różnych miastach: Bielsko, Tychy, Oświęcim
 • Materiały szkoleniowe gratis
 • Opłaty w ratach
 • Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Procedura zapisu na kurs:

Zgodnie z nowymi przepisami, ktore weszły z dniem19.01.2013r zmienia się procedura zapisu na kurs prawa jazdy.

Aby kursant mógł uczestniczyć w kursie na prawo jazdy, najpierw musi otrzymać numer PKK (profil kandydata na kierowcę). W tym celu musi udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu i w wydziale komunikacji złożyć następujące dokumenty:

 • jedną wyraźną, kolorową fotografię taką jak do paszportu
 • dowód osobisty lub paszport – dla potwierdzenia tożsamości (numer PESEL)
 • zgodę rodziców/opiekunów w przypadku gdy jeszcze kursant nie osiągnął pełnoletności i wymaganego wieku dla danej kategorii
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie

Gdy kursant spełni w/w wymagania może udać się do siedziby OSK Start mieszczącej się przy ulicy Sienkiewicza 7 w Wadowicach lub wypełnić poniższy formularz.

Formularz zapisu na kurs prawa jazdy kat. B.