Procedura zapisu

Zapis na kurs

Zgodnie z nowymi przepisami, ktore weszły z dniem19.01.2013r zmienia się procedura zapisu na kurs prawa jazdy.

Aby kursant mógł uczestniczyć w kursie na prawo jazdy, najpierw musi otrzymać numer PKK (profil kandydata na kierowcę). W tym celu musi udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu i w wydziale komunikacji złożyć następujące dokumenty:

  • jedną wyraźną, kolorową fotografię taką jak do paszportu
  • dowód osobisty lub paszport – dla potwierdzenia tożsamości (numer PESEL)
  • zgodę rodziców/opiekunów w przypadku gdy jeszcze kursant nie osiągnął pełnoletności i wymaganego wieku dla danej kategorii
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie

Gdy kursant spełni w/w wymagania może udać się do wybranego przez siebie OSK i po zweryfikowaniu jego PKK może rozpocząć szkolenie.